LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.41. Completa la sèrie:
Futur 1ª sing.Imp. Subj. 1ª pl.Pres. subj. 3ª pl.Participi
donar donaré donéssim donindonat
viure
saber
tenir
venir