LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.38. D’acord amb les normes ortogràfiques, completa les sèries següents d’aquests verbs regulars:
a) Present d’indicatiu
1. viatjar: tu , ell , vosaltres , ells
2. esforçar-se: tu , ell , vosaltres , ells
3. abrigar-se: tu , ell , vosaltres , ells
4. aparcar: tu , ell , vosaltres , ells

b) Present de subjuntiu
1. continuar: que tu , que ell , que vosaltres , que ells
2. estudiar: que tu , que ell , que vosaltres , que ells
3. enviar: que tu , que ell , que vosaltres , que ells
4. suar: que tu , que ell , que vosaltres , que ells