LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.36. Conjuga en veu alta l’imperfet de subjuntiu dels verbs dir, riure, escriure i ser. Després escriu-ne totes les formes.
dir riure escriure ser