LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.35. Conjuga en veu alta l’imperatiu dels verbs estar, dur, viure i ser. Després escriu-ne les formes.
estar dur viure ser