LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.34. Conjuga en veu alta el present de subjuntiu dels verbs caure, treure, viure, saber i voler. Després escriu-ne totes les formes.
caure treure viure saber voler