LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.33. Conjuga en veu alta el present d’indicatiu dels verbs beure, veure, vendre i venir. Després escriu-ne totes les formes.beureveurevendrevenir