LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.30. Escriu de nou les paraules següents separant les síl·labes d’acord amb els elements que les integren:
vosaltres
transatlàntic
desordre
besavi
desaparèixer
reunir
inhàbil