LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.29. Torna a escriure les paraules següents i separa’n les síl·labes amb un guionet:
banyador
assassinat
passarel·la
revetlla
immens
maduixa
escletxa
l’Atlàntic
queixa
ascensor
arrossegar
metzina
fetge
corretja
tennis