LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.23. Completa aquestes formes amb una o o una u:
a) Srten a les set. Avisa’m quan srtin. Srtirem d’hora. No me’n srtiré.
b) Cll això. Ja ho clliré. Vol que ho clli? Cllia les coses de terra.
c) Quan pguis, vine. Si pgués, t’ajudaria. Tant de bo pgueu fer-ho.
d) Fes-ho quan vlguis. Vlien venir amb nosaltres. Feu-ho quan vlgueu.