LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.22. Completa aquestes formes amb una a o una e:
a) On nixerà? On ha nscut? Espera que nixi. Va nixer.
b) Tru això d’aquí. Ho truré de seguida. No ho trguis. Jo no ho truria.
c) No ho fcis. Fs-ho aviat. Ja ho frem. Jo, de tu, no ho fria.