LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.20. Completa les oracions següents amb la forma adequada del verb que hi ha en cada cas.
a) poder
Aquesta setmana no t'ho (1a pl. futur) acabar. Tenim molta feina. T’ho acabarem de seguida que (present de subj.). Tant de bo t’ho (imperfet de subj.) acabar demà.

b) voler
No crec pas que ho (3a pl. present de subj.) perquè si realment ho (imperfet de subj.), ben segur que ja ens ho haurien dit.

c) ser (o ésser)
M’agradaria que (2a pl. imperfet de subj.) més amables amb la gent. M’agrada que la gent (present de subj.) amable. Crec que temps enrere ho (imperfet d’ind.) més que no pas ara.
No sé com (futur) d’aquí uns anys.

d) veure
Vigila que no et (3a sing. present de subj.). Si et (3a sing. imperfet de subj.) vestit d’aquesta manera, s’emportaria un bon disgust. Des que el van operar, s’hi (present d’ind.) força bé, però abans no s’hi veia (imperfet d’ind.) gens.

e) treure
No en (1a pl. present d’ind.) res, de queixar-nos tant. Tant de bo en (imperfet de subj.) alguna cosa.

f) valdre (o valer)
L’any passat aquest ordinador (imperfet) mil dos-cents euros; ara ja només en (present) mil, i ben segur que d’aquí a un any no en (futur) ni set-cents cinquanta.

g) fer
Demà jo (present) quinze anys. Quan en (pres. subj.) disset, hauré acabat la Secundària i
no sé si (futur) formació professional. Els pares voldrien que (imp. subj.) batxillerat.