LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.18. Completa les oracions següents amb la forma adequada del verb que les encapçala:
a) pondre
Aquesta setmana el sol es (present) al voltant de dos quarts de set. Fa un parell de mesos, es
(imperfet) molt més aviat; en canvi, d’aquí a un mes es (futur) molt més tard.

b) entendre
Quan ell ens explicava el problema, jo no l’ (imperfet); ara que me l’expliques tu, ja l’
(present). En Joaquim, creus que l’ (condicional)?

c) encendre
La setmana passada (3a pl. passat simple) foc, però avui no crec pas que n’
(present de subj.). Si n’ (imperfet de subj.), hauríem d’avisar el guarda forestal.

d) prendre
No vull que (2a pl. present de subj.) res fred. Tu -te (imperatiu) un cafè i vostè ’s
(imperatiu) un te. Jo em prendré (futur) una til·la.

e) estendre
Escolteu: si plou, no (present de subj.) la roba; però, si no plou, -la (imperatiu).