LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.17. Quan donem una ordre, usem l’imperatiu; en canvi, quan fem una prohibició, usem el present de subjuntiu. Per exemple:

Mou el cotxe (Ordre: imperatiu)
No moguis el cotxe (Prohibició: present de subjuntiu)

Omple als espais buits amb la forma adequada:
creure
–No et res del que et diguin.
-te tot el que et diguin.

venir
de seguida (tu).
–No gaire tard.

beure
–No aigua del riu (vosaltres).
aigua de la font.

seure
aquí davant (tu).
–No a terra.