3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 4.14
Digues quins temps del verb estar es formen a partir de l’arrel velaritzada (estigu-).