LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.13. Completa aquestes sèries amb les formes adequades del verb anar-se’n:


ProhibicionsOrdres o mandats
No te’n Vés-te’n
No se’n vagiVagi-se’n
No us n’-vos-en
No se’n Vagin-se’n