LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.12. D’acord amb les normes ortogràfiques, completa les sèries següents d’aquests verbs regulars:
a) Present d’indicatiu
1. pujar: tu , ell , vosaltres , ells
2. amenaçar: tu , ell , vosaltres , ells
3. estossegar: tu , ell , vosaltres , ells
4. trencar: tu , ell , vosaltres , ells

b) Present de subjuntiu
1. actuar: que tu , que ell , que ells
2. canviar: que tu , que ell , que ells
3. crear: que tu , que ell , que ells