LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.10. Completa les formes de l’imperatiu d’aquests verbs segons la persona que t’indiquem en l’encapçalament:
tu
(2a pers. sing.)
vostè
(3a pers. sing.)
nosaltres
(1a pers. pl.)
vosaltres
(2a pers. pl.)
vostès
(3a pers. pl.)
vinevingui
seieu
digues
sapigueu
prenguiprenguin