LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.47. Copia les frases següents i completa-les escrivint o o bé u:
a) La bassa és poc fonda; el pou és molt fond.
b) Les vendes han estat escasses i els beneficis també seran escasss.
c) Ella mira guerxa. És un home guerx o gueny.
d) Aquest adornament és superfl. Has fet una despesa supèrflua.
e) És una beguda innòcua. No et farà res: està composta de productes innocs.