LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.46. Digues quins dels adjectius destacats fan de complement atributiu i quins fan de complement predicatiu triantl l'opció correcta. En els casos del CPred, tria si són predicatius del subjecte o del complement directe.
a) En Ferran es va mantenir ferm. ()
b) El menjar era insípid. ()
c) Els assistents van sortir de l’espectacle entusiasmats. ()
d) Els propietaris han conservat les sales del palau intactes. ()
e) La façana del castell està molt deteriorada. ()