LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.45. Torna a escriure aquestes oracions canviant els noms destacats pels que hi ha entre parèntesis (fixa’t que hauràs de canviar el gènere o el nombre dels adjectius que fan de CAtr o de CPred). I digues quins adjectius fan de complement atributiu i quins fan de complement predicatiu.

Per exemple:
L’avi camina tranquil. (l’àvia): L’àvia camina tranquil·la.
a) Aquest vi és tèrbol. (aigua)
. (C)
b) Aquestes ametlles són amargants. (avellana)
. (C)
c) L’Arnau tenia la cara pàl·lida. (llavis)
. (C)
d) La Griselda està enrabiada. (Àngel)
. (C)
e) La Sara va fugir espantada. (Raül)
. (C)