3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 3.44

Identifica els CC i classifica’ls marcant amb el color que correspongui segons el significat: temps, lloc, manera, instrument, companyia.

  • temps
  • lloc
  • instrument
  • companyia
  • manera
  • Deseleccionar
Color seleccionat