LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.43. Digues si els elements subratllats de cada oració fan la funció de CRV o de CC:
a) Jugarem a voleibol () al pati de l’escola ().
b) Confia en nosaltres () a ulls clucs ().
c) S’assabenten de les notícies () de seguida ().
d) Ha optat pel futbol () per raons econòmiques ().