LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.42. Digues si l’element destacat de cada oració fa la funció de CD, de CI o de CC:
a) No vaig conèixer la Margarida. ()
b) Telefonaré a la Margarida. ()
c) Farem una excursió amb la Margarida. ()
d) Va donar un cop de martell al moble. ()
e) Va donar un cop de martell a en Marc. ()