LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.40. Digues si l’element destacat de cada oració fa la funció de subjecte o de CD:
a) Ja ha après la lliçó. ()
b) Ara vénen els tècnics. ()
c) Això ofèn la meva sensibilitat. ()
d) Li agrada la ceba tendra. ()
e) Aviat arribarà la calor. ()
f) Venen mobles vells. ()