LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


3.36. Digues la categoria lèxica o gramatical de cada una de les paraules que formen les frases següents:
a) La () Laura () i () jo () contemplàvem () aquelles () figures () de () marbre ().
b) –Et () noto () trista () –vaig dir ()-li ().
c) Vaig sentir () clarament () uns () passos () damunt () les () fulles () seques ().