LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.34. Copia i completa la sèrie següent d’acord amb la regla 6:


Pres. Ind. Imp. ind. Pres. Subj.
Jocollia
Tusurtscusis
Ell
Nos.collíemcosim
Vos.Sortiu
Ells