LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.33. D’acord amb la regla 5, completa les paraules següents amb la vocal adequada.
   ó      o      u   
a) Això passa a tot el mn; és un fenomen mndial.
b) Ell en vol el dble; li ho haurem de dplicar.
c) És molt jve; juga a l’equip jvenil.
d) L’hme s’equivoca; equivocar-se és hmà.
e) Té una infecció bcal; li fa molt de mal la bca.
f) Hem de canviar el titlar; hi posarem un títl que no sigui tan sensacionalista.
g) Li surt rticària; sembla com si hagués collit rtigues.