LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.32. Completa les paraules següents d’acord amb la regla 4:
avrrir, avrriment;
cbrir, descbriment;
sborn, sbornar;
srgir, ressrgiment;
sport, insportable;
sspir, sspirar;
cmplir, cmpliment;
sfrir, sfriment;
jvent, jventut.