LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.31. Amb l’ajut de les paraules de la mateixa família, torna a escriure les paraules següents i completa-les amb una o o una u d’acord amb la regla 3. Per exemple: …liva, ...livera (...): oliva, olivera (oli).
emmdir, emmdiment ()
srteig, srtejar ()
asslellat, slellada ()
llal, lleres ()
spera, resspó ()
scar, squet ()
pnxó, pnxegut ()
pbresa, pbrissó ()