LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.30. Escriu la forma masculina de cada una de les paraules destacades en negreta:
a) Condemnat a cadena perpètua. Vol obtenir un càr­rec .
b) És una noia ingènua. És un noi .
c) Traça una ratlla contínua. Es forma un corrent .