LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.29. Passa les frases següents al plural tenint en compte la regla 1. En alguns mots, el pas del singular al plural origina canvis: desapareix l’accent gràfic, es dobla la s o les lletres ig passen a j o tj.
Té el nas gros. .
El safareig és fosc. .
És un ós força veloç. .
Surt un raig brusc. .
El gos està massa gras. .
Sent un desig immens. .
L’interès és escàs. .
Té un cos lleig. .