3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 3.27

a) Determina quina funció sintàctica fan els sintagmes destacats de les frases següents.

a) La mansió era un edifici llarg i baix. Vam decidir comprar aquella mansió .
b) Ens encantava visitar l’església. El camí que duia a l’església serpentejava pel bosc.
c) –Trobeu que hem fet alguna cosa malament, senyora Dorman? –vaig preguntar a la senyora Dorman .
d) –De cap manera, senyor. Heu estat molt amables, i dic això de debò.
e) –Els dos cossos s’incorporen i agafen el camí. Al matí es poden veure les petjades al camí .
f) La senyora Dorman va callar i no hi va haver manera d’arrencar cap altra paraula a la senyora Dorman .
g) A la Laura no li vaig explicar la llegenda. Ja li parlaria més endavant de la llegenda .
h) La llegenda havia espantat a mi . En adonar-me d’això , em vaig avergonyir.
b) Ara escriu les frases substituint aquests sintagmes pels pronoms febles adequats, tal com surten en la lectura.
Per exemple:
Tot i que aquesta història és veritat, no espero que ningú es cregui aquesta història [CD]: no espero que ningú se la cregui.