LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.26. Substitueix per un pronom feble els complements verbals destacats. Per exemple:

No veig el far: No el veig.
a) No entenc el problema. .
b) Sempre té por. .
c) No diguis això a ningú. .
d) No deixis res a la Marta. .
e) No ho diguis als veïns. .
f) No m’he assabentat de la notícia. .
g) No estic d’acord amb la seva proposta. .
h) Anirem a la platja demà passat. .
i) S’ha tornat molt esquerp. .
j) El meu vestit també és vermell. .