LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.25. Completa aquests enunciats:
a) El SV és l’estructura gramatical formada per un i els seus .
b) Hi ha dos tipus de predicats: el predicat (amb verbs copulatius) i el predicat (amb verbs ).
c) Els verbs que exigeixen un CD són verbs ; els que exigeixen un CRV són verbs de , i els que no exigeixen cap complement són verbs .
d) Encara que el CD es refereixi a persones, generalment, en català no porta la preposició .