LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.24. Analitza els elements destacats i digues si fan la funció de complement atributiu [CAtr] o bé de complement predicatiu [Cpred].
a) La Rosa estava molt enfadada. ()
b) La Marta va sortir de classe molt enfadada. ()
c) M’agrada la xocolata ben espessa. ()
d) La xocolata era ben espessa. ()
e) Aquelles sabates semblaven noves. ()
f) L’Isidre duia les sabates molt ben enllustrades. ()