LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.21. Aplica la prova del pronom feble per comprovar si els elements destacats (tots sintagmes introduïts per la preposició a) fan de CI o de CC: si pots substituir el sintagma pel pronom li, vol dir que fa de CI; en canvi, si l’has de substituir pel pronom hi, farà de CC.

Per exemple:

1) Hem d’oferir una oportunitat a aquesta noia.
SPrep [CI]
Li hem d’oferir una oportunitat.

2) Hem de fer reparacions al pis de sota.
SPrep [CC]
Hi hem de fer reparacions.
a) Telefonaré al director () de seguida.
b) Telefonaré a l’oficina () de seguida.
c) Van donar un cop a la porta ().
d) Van donar un cop a l’àrbitre ().
e) Han regalat un vestit de festa a la model ().
f) Han sortejat un vestit de festa a la desfilada de models ().