LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.19. Digues, triant la resposta, si els elements destacats de les següents oracions fan de subjecte o de CD. Per saber-ho, aplica la prova de la supressió: si suprimeixes el subjecte, el predicat no variarà; en canvi, si suprimeixes el CD, l’hauràs de substituir per un pronom feble. Per exemple:

1. M’agraden les pel·lícules de terror.
M’agraden.
El SN les pel·lícules de terror fa de subjecte, perquè, si el suprimim, el SV no varia.

2. S’han emportat les joies.
Se les han emportat.
El SN les joies fa de CD, perquè, si el suprimim, cal substituir-lo per un pronom feble (les).
a) Ja han arribat les orenetes. ()
b) Ja han recollit les eines. ()
c) Es volen vendre aquest pis ().
d) Aquesta casa () es ven.
e) Ha superat la seva malaltia. ()
f) Ens preocupa el seu estat de salut. ()
g) Els lliris () s’han marcit.
h) Han arrencat els lliris. ()