LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


3.18. Completa les frases següents amb el CD més adequat dels que et donem a continuació. (Recorda que el CD ha d’anar sense la preposició a.)
   el metge      els caçadors furtius      els convidats      els llogaters      els nois acusats de conduir temeràriament      els pares      la núvia      tres dependentes més   
a) El jutge ha condemnat a fer treballs socials.
b) El padrí del casament va acompanyar .
c) L’amfitrió de la festa s’encarregarà de presentar .
d) Els infants més petits dels campaments enyoraven .
e) El guarda forestal perseguia .
f) Aquest noi té molta febre. Crida de seguida.
g) L’amo de la casa vol desnonar .
h) L’empresa contractarà .