3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 3.17

1. En català, no s’ha de posar la preposició a davant un SN que fa de CD. En castellà, en canvi, s’hi posa si es refereix a persones. Marca amb color els CD de les oracions següents:

  • CD
  • Deseleccionar
Color seleccionat
2. Ara tradueix les oracions al català.