3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 3.10

Què diries que significa l’expressió ser un ocell de mal averany? De quina paraula és sinònima averany?