LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.47. Completa aquestes frases amb les lletres a o e:
a) El srgent va arrbssar l’estndard de l’enemic.
b) Va quedar orf i va morir de malnconia.
c) El rmat aixecava molta polsguera.
d) El peixter duia un dvantal blanc.
e) Ens van encomnar el seu optimism.