LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.46. Els adverbis acabats en -ment es formen a partir de la forma femenina dels adjectius. Tenint en compte que hi ha adjectius variables (directe, directa) i invariables (feble, feble), escriu els adverbis a partir dels adjectius següents:
pobre:
lliure:
tranquil:
probable:
amable:
audaç:
estricte:
digne:
unànime:
comú:
oportú:
agre:
noble:
estrany:
trist: