LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.44. L’arrel dels verbs jeure, treure, néixer i derivats s’escriu amb e quan la vocal de l’arrel és tònica i amb a quan és àtona. Completa les frases següents i omple els buits amb la lletra adequada:
a) Jo trc ara la gossa a passejar. Al vespre la truràs tu.
b) D’ara endavant el gos s’ajurà al racó de l’entrada. No deixis que s’ajgui a la cuina.
c) Han nscut vuit garrins. En cada garrinada en neix un de menys. La pròxima vegada en nixeran set.
d) No el distrgueu ara que s’ha posat a estudiar. Si el distrieu, segur que es distraurà. Qualsevol cosa el distru.