LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.43. Observa aquestes diferències: Ells agafen tres llibres, però Agafa’n tres, de llibres; el mode subjuntiu, però la moda actual; Compta els vots, però el compte bancari. Completa les frases següents i omple els buits amb la lletra escaient:
a) Ells comprn dues revistes; tu compr’n tres.
b) Ells portn dos bolígrafs; tu port’n quatre.
c) Abans de començar l’act, el secretari va llegir l’act de la sessió anterior.
d) Subratlla aquest exemple amb l’ajut d’un regl. Aquest cas és una excepció de la regl.
e) El venedor viatj molt. Ara mateix està de viatg.
f) Ara el defensa centr la pilota al davanter. Ha fet un centr fantàstic.
g) La presidenta del jurat fa el lliurment dels premis. El jurat ha votat lliurment, sense pressions de cap mena.