LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.41. Escriu cada una de les frases següents i passa-les al singular, si estan en plural, o al plural, si estan en singular:
a) Ella busca el paraigua negre. Elles .
b) Desitgeu algunes altres coses? Tu ?
c) Menjo un pollastre tendre. Nosaltres .
d) Eren unes alumnes joves i cultes. Ella .
e) S’amaguen dins de les coves i entre les esquerdes de les roques. Ell s’amaga .