LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.40. Completa els mots amb la lletra escaient. Tots els noms són excepcions de la regla 1, i tots els adjectius són invariables.
Un dram horribl
Un pirat notabl
Una flair tènu
Una espèci immun
Un pianist cèlebr
Una piràmid fúnebr
Una febr terribl
Un poem alegr