LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.39. Completa les sèries d’adjectius. Tingues en compte que n’hi ha que són variables i n’hi ha que són invariables.Masc. Sing.Fem. Sing.Masc. pl.Fem. pl.
verdverds
grocgrocs
oblicobliqua
descalçadescalços
negrenegres
capaçcapaços
amableamables
bilingüebilingües