LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.32. Completa el resum que tens a continuació triant la paraula correcta entre les següents: estat, Europa, multilingües, fronteres, límits, majoria, llengües.




Les polítiques no coincideixen amb els lingüístics d’, ja que la d’estats són ; això és, s’hi parlen dues o més . D’altra banda, hi ha llengües que es parlen en més d’un .