LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.31. A quins quatre estats europeus es parla la llengua catalana?
A, E, F i I.