LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.25. Amb l’ajut de les paraules de la mateixa família, torna a escriure els mots següents tot completant-los amb a o bé amb e.
Per exemple: bassal, bassiol (bassa).
a) rbreda, rbrat ().

b) Psar, psant ().

c) Frrer, frreteria ().

d) Rtllar, rtllada ().

e) Pssar, pssadís ().

f) Disfrssar, disfrssat ().